Яагаад бидэнтэй хамтарч ажиллах гэж
шинэ

 

Шинийг эрэлхийлсэн хандлага

Бид ажил үйлчилгээ бүрдээ харилцагчийн хэрэгцээ шаардлага, сэтгэл ханамжийг чухалчилдаг бөгөөд ямагт шинийг эрэлхийлж ажилладаг.

 

Ажлын баялаг туршлага

Бид эрхэм зорилгодоо үнэнч, тогтвортой ажиллагаагаараа Монгол улсын иргэний нийгэм, Мэдээллийн технологи, боловсролын салбарт танигдаж чадсан.

 

Харилцагчийн хөгжил

Бид харилцагчдадаа зөвхөн ажил, үйлчилгээ үзүүлээд зогсохгүй, оролцоон дээр суурилсан хамтын ажиллагааны зарчмаар тэднийг хөгжүүлэхийг эрмэлздэг.

Түргэн шуурхай, найдвартай

Бидний харилцаа, шийдэл, ажил үйлчилгээ бүгд түргэн шуурхай бөгөөд найдвартай.

Монголын Хөгжлийн Гарцын хийж гүйцэтгэсэн ажлууд тоон үзүүлэлтээр:

  • 1118 Гарц сургалтын төгсөгчид
  • 21 Амжилттай хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр
  • 15 Хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажил
  • 11 МТ-ийн Оны хүн шалгаруулалт

Я.Цэцэг-Өлзий

Я.Цэцэг-Өлзий

Гүйцэтгэх захирал

П.Болортуяа

П.Болортуяа

Технологийн мэргэжилтэн

Б.Баярцэцэг

Б.Баярцэцэг

Технологийн туслах, багш

Др. Я.Борчулуун

Др. Я.Борчулуун

Зөвлөх, Судлаач

Манай үйлчилгээ

Мэдээллийн технологийн хэрэглээний сургалт, зөвлөгөө

Компьютер, Интернэтийн хэрэглээний сургалтуудыг 2005 оноос хойш тогтмол явуулж байна.

Вэб бүтээх, шинэчлэх, байршуулах

Бэлэн загварууд ашиглан хялбар, энгийн вэбсайт бүтээх, тогтмол шинэчлэх, Интернэтэд байршуулах үйлчилгээг бид үзүүлж байна.

Судалгаа хийх

Мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийг тандан мэдэх зорилготой бүх төрлийн судалгааны ажлыг бид захиалгаар хийж гүйцэтгэнэ.

Арга хэмжээ зохион байгуулах

Бүх төрлийн хурал, семинар, уулзалт, зөвлөгөөнийг байгууллага, салбар, орон нутаг, бүс, улс болон олон улсын хэмжээнд зохион байгуулж үйлчилнэ.

Төслийн менежмент

...

Орчуулга

...